+48 736 092 192

Case Study / Portfolio

Medyczny Sklep: Jak Zwiększyć Konwersje o 30%
z Presta Shop w Tylko 90 Dni

branża medyczna wyniki

04

Klient: E-Commerce - specjalistyczna branża produktów medycznych dla kobiet

Klient, który swój ecommerce ma postawiony na systemie Presta Shop, działa w specjalistycznej branży medycznej (produkty takie jak pesary lub dilatory).

Niestabilność w raportowaniu stała się znaczącym wyzwaniem dla naszego klienta. Regularne różnice i nieścisłości w danych powodowały, że trudno było podejmować strategiczne decyzje oparte na rzetelnych informacjach. Niska konwersja, będąca bezpośrednim wynikiem tej niestabilności, przekładała się na spadek przychodów i utracone możliwości rynkowe. Dodatkowo, problemy z integracją narzędzi analitycznych sprawiały, że proces analizy danych był skomplikowany i czasochłonny. Brak płynności w przepływie informacji pomiędzy różnymi platformami oraz niespójność raportów zwiększały ryzyko błędów i nieporozumień.

Wyzwanie zadanie

Wzrost ilości konwersji był priorytetem dla naszego klienta i stanowił jasno zdefiniowany cel biznesowy. Konwersja, rozumiana jako skuteczne przekształcenie odwiedzin w działania o wartości biznesowej, takie jak zakup produktu, rejestracja czy wypełnienie formularza kontaktowego, jest kluczowym wskaźnikiem efektywności działań marketingowych.
Osiągnięcie wyższej konwersji oznacza nie tylko większe przychody, ale również lepsze zrozumienie potrzeb klientów i skuteczniejsze docieranie do nich z odpowiednią ofertą. Wysoka konwersja jest dowodem na to, że komunikacja marki jest trafna, a oferta odpowiada oczekiwaniom potencjalnych klientów.

Dla naszego klienta wzrost konwersji miał również inne znaczenie. Oznaczał on optymalizację kosztów reklamowych, lepsze wykorzystanie budżetu marketingowego i skuteczniejsze inwestycje w działania promocyjne. Wzrost konwersji był więc nie tylko celem biznesowym, ale także strategicznym wyzwaniem, które miało przynieść korzyści na wielu płaszczyznach działalności firmy.

Podjęte Działania

Wyzwanie zadanie

Nasza firma od lat specjalizuje się w obszarze digital marketingu, a specjalistyczne branże, zwłaszcza medyczne, stanowią dla nas zawsze ciekawe wyzwanie. Gdy firma skierowała do nas prośbę o pomoc w zakresie e-commerce (promocji), byliśmy gotowi podjąć się zadania.

Jednakże to nie był typowy projekt. Niezbędne były natychmiastowe działania, a projekt obliczony był na 6 miesięcy w tym czasie działaliśmy w celu poprawy konwersji i naprawy problemów analitycznych, które miały wpływ na strategie marketingowe i decyzje biznesowe.

Dlaczego było to wyzwanie? Branża medyczna sama w sobie jest skomplikowana, a jej specjalistyczny segment e-commerce wymaga specyficznego podejścia i umiejętności. Mieliśmy jednak przewagę – nasze doświadczenie i ekspertyzę w obszarze analityki oraz kampanii reklamowych oraz bezpośrednią znajomość branży i produktów dzięki kompetencjom naszego project managera.

Krok po kroku, pracowaliśmy ramię w ramię z zespołem klienta, wprowadzając optymalizacje, testując różne strategie i dostosowując się do dynamicznie zmieniających się warunków. Nasz główny cel? Dostarczenie wartościowego ruchu i zwiększenie konwersji.

Efekty

30% WZROST

Wzrost konwersji o 30%, co przekłada się na znaczący wzrost sprzedaży.

ANALITYKA

Optymalizacja i naprawa systemu analityki, co umożliwiło dokładniejsze śledzenie działań i efektywność kampanii.

WDROŻENIE

Pomyślne wdrożenie dedykowanej wtyczki analityki dla Presta Shop, gwarantującej precyzyjne dane i raportowanie.

Skontaktuj sie z nami

Skontaktuj sie z nami