+48 736 092 192

Case Study / Portfolio

Transformacja Cyfrowa w Doradztwie: Jak Create and Business Odkryło Moc
E-commerce w Branży Pozyskiwania Dotacji Unijnych

01

Klient: create and business

createbusiness.pl

Create and Business, znany z kompleksowej obsługi w zakresie pozyskiwania
środków zewnętrznych, postanowił zainwestować w swoją obecność online.
Chociaż firma posiadała już bogate doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji
unijnych, to jednak potrzebowała wsparcia w zakresie kreacji marki i
digitalizacji swojego biznesu.

STORY

Od pierwszych chwil współpracy z Create and Business było widać, że ta praca
będzie pełna wyzwań i niezapomnianych doświadczeń. Firma zaufała nam w
pełni, dając nam niemalże wolną rękę w kreacji marki oraz projektowaniu
strony internetowej. Jednak nie była to dla nas “karta biała” – każdy pomysł,
każda koncepcja była dokładnie konsultowana z właścicielką firmy, która
wnosiła do projektu cenne uwagi i spostrzeżenia.

W pierwszej fazie tworzenia marki i strony internetowej nawiązaliśmy silną
więź z klientem. Właścicielka firmy okazała się być osobą otwartą na rozmowy
o biznesie, dzięki czemu mieliśmy okazję zgłębić jej wizję oraz cele firmy. To
pozwoliło nam na stworzenie spójnej i przejrzystej strony www oraz brandu,
które doskonale odzwierciedlały wartości Create and Business.

Jednak największym wyzwaniem
była kolejna faza projektu: budowa
sklepu e-commerce. Pomysł ten
początkowo wzbudzał pewne
wątpliwości u klienta, który nie był
do końca przekonany o
korzyściach płynących z handlu
elektronicznego w branży
doradztwa.

Jednak dzięki naszym sugestiom
oraz analizom, udało się przekonać
właścicielkę do tego kroku. W
efekcie, e-commerce stał się dla
firmy źródłem bezpośredniej
sprzedaży oferowanych
produktów i przynosi wymierne
korzyści finansowe.

Współpraca z Create and Business
to ciągła nauka i adaptacja. Dzięki
ciągłemu wsparciu i
zaangażowaniu obu stron, udało
się nam stworzyć projekt, który
przynosi wymierne korzyści.

Efekty

STRONA WWW

Stworzenie
nowoczesnej strony
internetowej
(frontend i
backend).

E-COMMERCE

Wprowadzenie
funkcjonalnego
sklepu ecommerce,
który
stał się źródłem
bezpośredniej
sprzedaży.

SEM

Aktywna promocja
firmy w internecie,
dzięki której firma
codziennie
otrzymuje nowe
zapytania od
potencjalnych
klientów.

BRAND DESIGN

Zaprojektowanie
unikalnego brandu
dla Create and
Business.

Skontaktuj sie z nami

Skontaktuj sie z nami